ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
14 มิ.ย. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณถนนศรีอินทราทิตย์ฝั่งทิศตะวันออก โครงการสิรัญญาวอมมี่ หมู่ที่ ๓ ถึงบริเวณที่ดินอาจารย์ช้าง หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 พ.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณบ้านนางอุดม อินทร์ปัญญา ถึงถนนรัฐประชาธรรมขันธ์สุนทร หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เม.ย. 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุด อปพร. จำนวน ๔๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2565 จ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลถนนใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 ม.ค. 2565 จ้างปรับปรุงทางเชื่อมถนนพหลโยธิน จำนวน 8 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 พ.ย. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงทางเชื่อมถนนศรีอินทราทิตย์ จำนวน ๑๕ จุด ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรหมู่บ้านสิรัญญา ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

10 พ.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยสองพี่น้อง (ร้านเจี๊ยบบ้านสวน) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

15 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยบ้านนางอัญชลี กุศลส่ง หมู่ที่ ๑ ชุมชนบ้านหินสองก้อน ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

14 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางถนนพระยาพิชัยดาบหัก จากสายสี่แยกท่าแค ถึงสายสี่แยกอานันท์ ชุมชนบ้านถนนใหญ่ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑ เมตร พื้นที่ ๑๕,๒๕๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

5 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านนางยุพิน อักษรทอง ถึงหน้าปากซอยร่มเย็น หมู่ที่่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

5 ต.ค. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงเสริมผิวจราจรหมู่บ้านธาราทิพย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน ๔ จุด โดยวิธีคัดเลือก

9 ก.ย. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสวง บุญจิตร หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2564 จ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๔ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ย. 2564 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณซอยจักสาน (หอมจันทร์) หมู่ที่ ๑ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก

25 ส.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน น.ท.เสวก วรุณโณ ถึงสะพานชลประทานที่ ๒๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 2564 จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณบ้านนางฉลอง เชยหอม ถึงปากซอยบ้านนางโกศล ทับกฤษ หมู่ที่ ๓ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ก.ค. 2564 จ้างเครื่องจักรกลงานหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) และรถบรรทุกเก็บเศษวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ค. 2564 จ้างเครื่องจักรกลงานหนัก (รถขุดตีนตะขาบ) และรถบรรทุกเก็บเศษวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง