ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
วันที่ เรื่อง
25 ต.ค. 2564 จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๑-๔๓๘๐ ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน เปิดเทอม 2/2564

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ปิดเทอม 2/2564

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน เปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน เปิดเทอม 2/2564

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ปิดเทอม 2/2564

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน เปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 เปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 ปิดเทอม 1/2565

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน เปิดเทอม 2/2564

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน ปิดเทอม 2/2564

29 ก.ย. 2564 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 โรงเรียน เปิดเทอม 1/2565